Kuşadası İstasyon

Kuşadası İstasyon, Sınırlarını aşmaya hazır topluluk ve girişimcilerin buluşma noktası.
kişilere topluluk kurma gücü verme ve dünyayı birbirine daha yakın bir yer haline getirme misyonu ile Kuşadası Belediyesi ve Habitat Derneği ile açtığı bir topluluk merkezidir.

T.C. Kuşadası Belediyesi

Kuşadası Belediyesi, yenilikten ve değişimden yana bir yerel yönetim sergileme misyonuyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda birçok proje ve uygulamayı hayata geçirmiş, diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde yeni projelerin destekçisi olmaktadır.

Habitat Derneği, TOBB, ICC, ve Facebook ortaklığı ile Türkiye’nin farklı kentlerinde açılan ‘Facebook İstasyonu’nun ‘Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’ adıyla Kuşadası’na getirilmesine öncülük eden Kuşadası Belediyesi, kent sakinlerinin dijital dönüşümlerine katkı sunmayı hedeflemektedir.

Bireylere, topluluklara ve işletmelere yönelik yüksek teknoloji ve girişimcilik eğitimleri verecek olan Kuşadası İstasyon, Türkiye’de bir belediye ile iş birliği içerisinde açılan ilk İstasyon Topluluk Merkezi olma özelliğini taşımaktadır.

Habitat Derneği

Habitat Derneği, dijitalleşen dünya ile uyumlu, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen güçlü ortaklıklar temelinde toplumun tüm kesimlerine yönelik, teknoloji, girişimcilik ve finansal bilinç alanlarında kapasite geliştirici ve sosyal etki odaklı projeler geliştiren bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Kuruluşundan bu yana Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı destekleyen Habitat, toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak amacıyla özellikle kadınların güçlenmesi ve ekonomiye katılımının sağlanması için eğitim ve işgücü odaklı çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Habitat bütün çalışmalarında hükümetler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla çok paydaşlı ortaklıklar kurarak, yerel ve ulusal düzeyde kamu politikalarına da katkı koymaktadır.